Klikocijfers is een website van:

Schoonhoven reclamestudio zeefdrukkerij
Slachthuisstraat 20
2521 SH Den Haag
Tel. 070 – 399 07 28
Email: info@klikocijfers.nl
www.schoonhovenreclame.nl

KvK nr. 91787866 | BTW nr. NL 004915686B17

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 158/1992 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Contact Formulier